fbpx

Privacy Policy

Ingangsdatum: april 19, 2020

Dit is het privacybeleid van OVVIO Solutions (hierna te noemen "OVVIO", "wij", "ons" of "onze"), een bedrijf gevestigd aan de Dr. Lovinklaan 1, 2405CM Alphen aan den Rijn. OVVIO is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75292807. Ons privacybeleid legt uit hoe we de informatie met betrekking tot onze website verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. www.clickhirego.com ("de dienst"). We verzamelen deze informatie wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon ("Computer").

We verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"), de op de AVG gebaseerde wetgeving en de andere huidige privacywetgeving.

Door onze service te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat we u een platform bieden om inhoud, inclusief foto's, cv's, vacatures, opmerkingen en ander materiaal ("gebruikersinhoud"), op de service te plaatsen en gebruikersinhoud openbaar te delen. Dit betekent dat andere gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) al uw gebruikersinhoud die u via de service openbaar maakt, kunnen zoeken, bekijken, gebruiken of delen, in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden. Ons privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de service ("gebruikers").

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen de volgende informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

a. naam;
b. Telefoonnummer;
c. Adres;
E-mailadres;
e. Gebruikersnaam, het wachtwoord en het e-mailadres wanneer u als klant bent geregistreerd in ons ATS;
f. Profielinformatie die u verstrekt voor uw gebruikersprofiel;
g. CV, inclusief werkervaring, kwalificaties, vaardigheden en opleiding;
h. Als je solliciteert voor een functie en / of wordt uitgenodigd voor een interview, kunnen we meer informatie verzamelen, zoals:
• sollicitatie,
• interviewnotities,
• testresultaten.
i. Gebruikersinhoud (bijv. Foto's, opmerkingen en ander materiaal) die u op de Service plaatst;
l. Communicatie tussen u en www.clickhirego.com (we kunnen u bijvoorbeeld servicegerelateerde e-mails sturen);
m. Adressen van webpagina's en URL's van sociale media;
n. Bovendien kunnen we automatisch informatie verzamelen over de website van waaruit u naar onze service bent gekomen. We verzamelen ook informatie over de onderdelen van de Service die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de tijden dat u toegang krijgt tot de Service. Deze informatie is echter geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren.

Logfile informatie

We verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt. Deze logfile informatie kan informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht en andere statistieken.

Tracking & Cookies Data

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service bij te houden en om bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze service niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

- Sessie Cookies . We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.

- Voorkeurscookies . We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

- Beveiligingscookies . We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Metadata

Metadata zijn meestal technische gegevens die zijn gekoppeld aan gebruikersinhoud. Metadata kunnen bijvoorbeeld beschrijven hoe, wanneer en door wie een stuk gebruikersinhoud is verzameld en hoe die inhoud is opgemaakt. Gebruikers kunnen metadata toevoegen of hebben deze mogelijk al toegevoegd aan hun gebruikersinhoud, waaronder een hashtag (bijv. Om trefwoorden te markeren wanneer u een foto plaatst), geocodering (bijv. Om uw locatie te markeren op een foto), opmerkingen of andere gegevens. Dit maakt uw gebruikerscontent beter doorzoekbaar voor anderen en interactiever.

Analyse diensten (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie)

We gebruiken analysetools van derden om ons te helpen verkeer en gebruikstrends voor de Service te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze service is verzonden, inclusief de webpagina's die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpt de service te verbeteren. De tools gebruiken 'cookies', tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om uw loginformatie en gedragsinformatie in anonieme vorm te verzamelen. We verzamelen en gebruiken deze analyse-informatie met analyse-informatie van andere gebruikers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een ​​bepaalde individuele gebruiker te identificeren. Wat Google Analytics betreft, hoewel Google Analytics een permanente cookie in uw webbrowser plaatst om u te identificeren, kan de cookie door niemand anders dan Google worden gebruikt. De mogelijkheid van Google om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent bij volgende bezoeken door cookies uit te schakelen.

Remarketing

www.clickhirego.com gebruikt remarketingdiensten om op websites van derden te adverteren nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te laten informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze service.

Google AdWords-remarketingdienst wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Netwerk-advertenties aanpassen door naar de Google Ads-instellingen te gaan:  pagina. Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser te installeren - voor uw webbrowser. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar Google Privacy en Voorwaarden: pagina.

Hoe gebruiken we deze informatie?

De verkregen informatie gebruiken we om ons te helpen bij het leveren en ondersteunen van onze Diensten. We doen dat op de volgende wijze:

a. het bewaren van informatie zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Service bezoekt;
b. de effectiviteit van onze Service te leveren, verbeteren, testen en bewaken;
c. om u te helpen efficiënt toegang te krijgen tot uw informatie nadat u bent geregistreerd bij onze Services;
d. statistieken bewaken, zoals het totale aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen;
e. technologieproblemen diagnosticeren of oplossen;
f. nieuwe producten en functies en communicatie ontwikkelen en testen;
g. uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor de rol beoordelen;
h. indien van toepassing de achtergrond- en referentiecontroles uitvoeren;
i. met u communiceren over de recruitment werkwijze;
l. registers bijhouden met betrekking tot onze wervingsprocessen.

We kunnen uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen, sommige of al deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

We zullen uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden buiten www.clickhirego.com.

Mensen met wie u deelt en waarmee u communiceert

Alle informatie of inhoud die u vrijwillig openbaar maakt om op de Service te plaatsen, zoals Gebruikersinhoud, wordt beschikbaar voor het publiek. Zodra u Gebruikersinhoud heeft gedeeld of openbaar heeft gemaakt, kan die Gebruikersinhoud opnieuw worden gedeeld door anderen. Afhankelijk van uw profiel is alle gebruikersinhoud die u openbaar maakt, doorzoekbaar voor andere gebruikers. Als u informatie verwijdert die u op de Service heeft gepost, kunnen kopieën zichtbaar blijven in gecachte en gearchiveerde pagina's van de Service, of als andere Gebruikers of derden die informatie hebben gekopieerd of opgeslagen.

Wijziging van zeggenschap

Als we een deel of het geheel van OVVIO Solutions of onze activa verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bijv. tijdens een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), kan uw informatie zoals naam en e-mailadres, gebruikersinhoud en alle andere informatie die via de service wordt verzameld, zich onder de verkochte of overgedragen artikelen bevinden. U blijft eigenaar van uw gebruikersinhoud. De koper of verkrijger moet de verplichtingen nakomen die we in dit privacybeleid zijn aangegaan.

Wettelijke verzoeken en het voorkomen van schade

We kunnen uw informatie openen, bewaren en delen als reactie op een juridisch verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons daartoe verplicht. We kunnen ook informatie openen, bewaren en delen wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat het nodig is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf, u en anderen te beschermen, ook als onderdeel van onderzoeken; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die we over u ontvangen, kan gedurende een langere periode worden geraadpleegd, verwerkt en bewaard wanneer deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of verplichting, overheidsonderzoek of onderzoeken naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

Veiligheid en beveiliging

OVVIO Solutions heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door gebruik te maken van de laatste technologieën om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. We gebruiken veiligheidsmaatregelen om de via de service verzamelde informatie veilig te houden en nemen stappen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen tot uw account. Echter, OVVIO Solutions kan de beveiliging van de informatie die u aan OVVIO Solutions verzendt niet garanderen of garanderen dat informatie over de Service niet toegankelijk is, openbaar wordt gemaakt, gewijzigd of vernietigd wordt. Wij verzoeken u uw steentje bij te dragen om ons te helpen. U bent ten allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en accountgegevens, en voor het beheren van de toegang tot e-mails tussen u en www.clickhirego.com. We zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of beveiligingsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overschrijving

Uw informatie kan worden overgebracht naar en onderhouden worden op computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsregio waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw jurisdictie. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de informatie overdragen naar Nederland. Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie betekent uw instemming met die overdracht.

Bewaartermijn

Overeenkomstig de wet, bewaart OVVIO Solutions gegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Als u een klant bent, geregistreerd in onze ATS, bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van 3 jaar na de datum van uw laatste aanmelding. Zorg ervoor dat uw gegevens te allen tijde up-to-date zijn door in te loggen in het online systeem. Na deze periode zullen we uw persoonlijke gegevens veilig vernietigen in overeenstemming met ons gegevensbewaarbeleid.

Inspectie en correctie

Als u wilt weten welke van uw gegevens OVVIO Solutions heeft opgenomen of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw account kunt wijzigen, neem dan contact op met OVVIO Solutions per e-mail door een bericht te sturen aan privacy@clickhirego.com.

Toepassingen, websites en services van derden

We zijn niet verantwoordelijk voor de werkwijzen die worden gebruikt door applicaties, websites of services die zijn gelinkt naar of van onze Service, inclusief de informatie of inhoud die erin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze service naar een andere applicatie, website of service te gaan, ons privacybeleid niet van toepassing is op die applicaties, websites of services van derden. Uw browsen en interactie met een applicatie, website of service van derden, inclusief die met een link naar onze Services, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij. Bovendien gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn en geen controle hebben over derden die u machtigt om toegang te krijgen tot uw gebruikersinhoud. Als u een app, website of dienst van een derde partij gebruikt en u hen toegang geeft tot de gebruikersinhoud, doet u dit op eigen risico.

Privacy van kinderen

Onze service richt zich tot niemand onder de 13 jaar ("kinderen"). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact met ons opnemen:

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, stuur ons dan een e-mail via privacy@clickhirego.com.